Výsledky vyhľadávania pre Dom spanielsky

BÁŇEZ španielsky filozof a teológ, dominikán, tvorca báňezianizmu (Dominik, 1528-1604)
FANDANGO španielsky ľudový tanec s doprovodom gitary a kastaniet