Výsledky vyhľadávania pre Dopá

AKTINOMETER zariadenie na meranie intenzity slnečného žiarenia dopadajúceho na plochu kolmú na smer lúčov
AKTINOMETRIA náuka skúmajúca slnečné žiarenie dopadajúce na hornú hranicu atmosféry Zeme, jeho zmeny, zemské a atmosferické žiarenie a tepelnú bilanciu našej planéty
AKVADUKT spádový vodopád
AMUDIEN stredopaleolitická industria
ANTA vodopád v Brazílii
ANTÉLIEN mladopaleolitická industria (archeol.)
ARÉNIEN mladopaleolitická fácia
AUTOKOLIMÁCIA spätný chod svetelného lúča optickou sústavou po pôvodnej dráhe pri kolmom dopade na odrážajúcu plochu
AVDEJEVO mladopaleotické sídlisko v Kursku
BAGO nedopalok cigary