Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Doslovne

BIBLICIZMUS doslovné chápanie textov Biblie
BONESHAKER archaický typ bicykla, doslovne kostitras
DOSLOVA verne, doslovne
ECHO bezprostredné doslovné opakovanie frázy v piane (hud.)
KONTEXT poňatie, doslovné znenie, súvislý text, súvislosť udalostí
LITERA písmeno, doslovné znenie zákona
NATURE MORTE doslovne: mŕtva príroda, zátišie vo výtvarnom zmysle
NATUREMORTE doslovne: mŕtva príroda
TEXT doslovné znenie, znenie knihy a písomného alebo hovoreného prejavu, slová piesne alebo inej spevnej skladby, záznam jazykového prejavu, písmo o veľkosti 20 bodov