Výsledky vyhľadávania pre Dotýka sa

ASYMPTOTA dotyčnica dotýkajúca sa krivky v nekonečnom bode
CANISTERAPIA liečba psom, dotýkaním sa psa, komunikáciou s ním
KONTAKTNÝ dotykový, priamo sa dotýkajúci, v priamom styku, podozrivý z nákazy zo styku s chorým
SIAHAŤ dotýkať sa niečoho
TANGOVAŤ týkať sa dotýkať sa
TÝKASA dotýka sa