Výsledky vyhľadávania pre Dován

ABORDÁŽ uviazanie lode k brehu a vyloďovanie
AJAJ citoslovce počudovania
AKTOGRAM záznam zariadenia na sledovanie účinkov spánku
AKUMULÁCIA ENERGIE zhromažďovanie, hromadenie energie, napr. Elektrickej v akumulátore
ÁLE citoslovce začudovania
AMERIKANIZÁCIA poameričťovanie, preberanie a podriaďovanie sa politickému, kultúrnemu a ekonomickému vplyvu USA
ANTIOXIDÁCIA opatrenia spomaľujúce alebo zastavujúce okysličovacie procesy pri výrobe alebo skladovaní látok
APLAUZ skandovaný potlesk
ARBITRÁŽ rozhodovanie sporu treťou osobou, na ktorej sa obe strany sporu dohodli, zmierovacie konanie, zmierovací súd, špekulácia vychádzajúca z rôznych cien tovaru na rôznych miestach
ASDE Airport Surface Detection Equipment, zariadenie na sledovanie pohybu po ploche letiska (angl.skr.)