Výsledky vyhľadávania pre Drahy tal

KYANIZÁCIA ochrana dreva máčaním v roztoku sublimátu chloridu ortutnatého, hydrometalurgický spôsob získavania drahých kovov lúhovaním rudniny alebo flotačných koncentrátov