Výsledky vyhľadávania pre Dravému

PARADOX protirečenie, protizmyslové tvrdenie, také, čo odporuje zdravému rozumu, nepravdepodobnosť