Výsledky vyhľadávania pre Druh ústne

KOLOKVIUM diskusia, rozhovor, pohovor, druh ústnej semestrálnej skúšky na vysokej škole