Výsledky vyhľadávania pre Druh živca

ALBIT druh živca, sivobiely nerast
ALBIT triklinický nerast, druh živca
DIABAS druh vyvretej horniny zloženej najmä z plagioklasu, živca a augitu (geol.)