Výsledky vyhľadávania pre Druh Evy

ADAM biblický druh Evy
ADAM prvý muž (bibl.), druh Evy, prvej ženy, prvý človek, praotec (bibl.)
ELIPSA kužeľosečka, krivka, geometrické miesto bodov, ktorých súčet vzdialeností od dvoch ohnísk je stály, nevyjadrovanie očakávaných slov alebo viet podľa daného vetného schématu, výpustka, druh kužeľosečky
KAHAN druhý syn Lévyho
LASKAS druh tkaniny, tkanina na mužské obleky, látka na pánske odevy
ŽILA druh cievy (anat.)