Výsledky vyhľadávania pre Druh elektr

ABSORPCIA objemové pohlcovanie, zoslabenie jednej látky v druhej, zoslabenie zvuku, elektromagnetického žiarenia
ALPET druh plášťa kábla (elektr.)
ARIPOT druh premenného odporu - helipot (elektr.)
EBIKON druh snímacej elektrónky
EBIKONY druh elektróniek
ENDIKON druh snímacej elektrónky
IATRÓN druh pamäťovej elektrónky
IKONOSKOP druh snímacej elektrónky
KOLEKTOR vyberač, zberateľ, zberná elektróda, zberač, zariadenie na zachytávanie a premenu jedného druhu energie na iný druh
MAGNETRÓN druh mikrovlnnej elektrónky