Výsledky vyhľadávania pre Druh hada ky

KRYPTOGRAM text so skrytým údajom zloženým z niekoľkých písmen tohto textu, literatúra utajujúca skrytý zmysel, druh hádanky
RÉBUS druh hádanky
ŠARÁDA druh slabikovej hádanky, hádanka