Výsledky vyhľadávania pre Druh iridia miner

AVAIT irídium s 20 % obsahom platiny, druh irídia (miner.)