Výsledky vyhľadávania pre Druh obilia

BURZA stály trh cenných papierov a niektorých druhov tovaru, napr. obilia, vačok medzi kosťou a svalom vyplnený tekutinou, schránka na prenášanie hostie
KLAS časť stebla obilnín, časť obilniny, druh súkvetia, plod obilia
RAŽ druh obilia, druh obilniny