Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Druh organizmu

ALOCHTÓNNY zavlečený, prenesený, druhotný, pochádzajúci z iného miesta, napr. organizmus, opak autochtónneho
ANTIBIÓZA vzájomné potláčanie rastu a iných životných prejavov jedného organizmu druhým
ENDOBIÓZA symbióza medzi jedným druhom organizmu, ktorý žije v druhom organizme
GENOTYP celkový génový súbor organizmu, druh rastliny alebo živočícha zvolený za typického predstaviteľa
HOMOMORFÓZA nahradenie stratenej alebo poškodenej časti organizmu novými útvarmi rovnakého druhu (napr. chvost jašterice)
KOADAPTÁCIA prispôsobovanie sa niektorých druhov organizmov jednému typu organizmu
PARAZITIZMUS súžitie dvoch organizmov, z ktorých jeden organizmus využíva druhý, cudzopasníctvo, príživníctvo
TRANSPLANTÁCIA prenesenie tkaniva alebo časti orgánu na iné miesto organizmu alebo na druhý organizmus, štepenie alebo premostenie na poranené miesto na kmeni rastliny