Výsledky vyhľadávania pre Druh typ

AFRO účes typický kučeravosťou vlasov, druh účesu, africký účes (hovor.)
ALNI liaty magneticky tvrdý materiál, druh liatiny, typ liateho materiálu
ARTEMON typ, druh sťažňa
BOEING druh amerického lietadla, typ lietadiel
DERIK derrickový stabilný žeriav, druh žeriavu, typ žeriavu
GENOTYP celkový génový súbor organizmu, druh rastliny alebo živočícha zvolený za typického predstaviteľa
HOLOTYP jediný jedinec svojho druhu, exemplár označený za typického zástupcu určitého druhu, jediná skamenelina
KOADAPTÁCIA prispôsobovanie sa niektorých druhov organizmov jednému typu organizmu
KOERCIT druh liateho megneticky tvrdého materálu, zliatina typu alni a alnico
LIMAN plytký morský záliv, typ morského pobrežia, druh zálivu