Výsledky vyhľadávania pre Druh vybusniny

AMONAL banícka výbušnina, trhavina, druh výbušniny, druh trhaviny, banská výbušnina
AMONIT druh baníckej trhaviny, nitramín, druh výbušniny
CYKLOTOL druh silnej výbušniny
HEXOGÉN cyklonit druh výbušniny slabikách
KARBONIT druh výbušniny
ROMIT druh výbušniny
TRITOL výbušnina, druh výbušniny, trinitrotoluén
TROTYL druh výbušniny