Výsledky vyhľadávania pre Druh vyvretej horniny

BAZALT druh vyvretej horniny, vyvretá hornina, čadič (geol.)
DIABAS druh vyvretej horniny zloženej najmä z plagioklasu, živca a augitu (geol.)
GABRO druh vyvretej horniny
URTIT druh vyvretej horniny