Výsledky vyhľadávania pre Druhovo

FÁZA úsek vo vývoji určitého spoločenstva rastlín alebo živočíchov, prejavujúci sa zmenami v druhovom zložení (ekol., zool.)
IZOIMUNIZÁCIA tvorba protilátok pôsobením druhovo vlastného antigénu
KOLEKCIA zbierka, súbor druhovo rovnakých predmetov, súprava
SORTOVO druhovo, typovo