Výsledky vyhľadávania pre Druhy rýb

ICHTYOFAUNA určité druhy rýb v určitej oblasti
KOMOROVANIE sústredenie chovných rýb do špeciálne upravených rybníkov s bohatou potravou a prúdiacou vodou, zvláštna úprava prostredia pre niektoré úžitkové druhy zvierat, napr. lesnú zver a bažanty, v záujme ich bezpečnosti a ochrany, v baníctve metódy ťažby v hrubý