Výsledky vyhľadávania pre Druznost

AVANTURIZMUS dobrodružnosť, sklon k dobrodružnosti a dobrodružnému hazardovaniu
PRIATEĽSKOSŤ družnosť
SOCIABILITA spoločenskosť, sklon alebo potreba sa združovať, družnosť, socialita
SOLIDARITA podporovanie sa navzájom, vzájomnosť, svornosť, družnosť, solidárnosť