Výsledky vyhľadávania pre Drzanie tela

ATITÚDA držanie tela (odb.)
ATITÚDA držanie tela, postoj, vzťah, názor, baletný postoj na jednej nohe so zanožením druhej nohy ohnutej v kolene
KONTRAKTÚRA skrátenie, fixované držanie časti tela spôsobené skrátením svalu a jeho väzivovou premenou
POSTOJ držanie tela, póza
PÓZA strojený postoj, držanie tela