Výsledky vyhľadávania pre Dualisticka filozofia

SÁNKHJA staroindický filozofický systém prírody a vedomia, dualistická filozofia