Výsledky vyhľadávania pre Duch s

ABBÉ kňazský titul vo Francúzsku, duchovný bez cirkevného úradu, označenie vychovávateľa v šľachtických rodinách
ABBÉ kňazský titul vo Francúzsku, katolícky duchovný bez kňazského úradu
ABBOT americký duchovný a spisovateľ (Lyman, 1835-1922)
ACETÓN bezfarebná horľavá tekutina, často používané rozpúšťadlo, najjednoduchší ketón (dimetylketón)
ACIDIFIKÁCIA okyslenie, zvýšenie kyslosti, zvýšenie hodnoty pH, znečistenie vzduchu oxidom siričitým
ACIDIFIKÁCIA znečistenie vzduchu oxidom siričitým
AER vzduch, po latinsky
AERÁCIA proces výmeny vzduchu v určitom priestore
AERO prvá časť zložených slov s významom vzduch alebo lietadlo
AERODYN lietadlo ťažšie ako vzduch, vrtuľník (odb.)
AERODYNAMIKA zostavenie optimálneho tvaru telesa za účelom dosiahnutia zmenšenia odporu vzduchu
AEROFÓN vzduchozvučný hudobný nástroj
AEROLIT dýchací prístroj s tekutým vzduchom na záchranné práce v baniach (zastar.)
AEROPLÁN lietadlo ťažšie ako vzduch s krídlami plniacimi funkciu nosných plôch
AEROPLÁN lietadlo ťažšie ako vzduch s nosnými plochami
AEROPLANKTÓN drobné častice voľne sa pohybujúce vo vzduchu
AEROS americká spoločnosť vyrábajúca vzducholode
AEROSTAT lietadlo ľahšie ako vzduch
AEROTRAIN vlak pohybujúci sa na vzduchovom vankúši
AGA Air-Ground-Air, vzduch-Zem-vzduch (angl.skr.)
AIRBAG bezpečnostný vzduchový vak v autách chrániaci pri kolízii vodiča a spolujazdca vozidla
AIROPLANKTÓN častice pasívne sa pohybujúce vo vzduchu
AJATOLLÁH titul najvyšších šíitských duchovných, cirkevný činiteľ šiítov
AKVALUNG potápačský dýchací prístroj na stlačený vzduch
AMYLÁZA enzým vyvolávajúci štiepenie škrobu na jednoduchšie cukry