Výsledky vyhľadávania pre Duch s

ABBÉ kňazský titul vo Francúzsku, duchovný bez cirkevného úradu, označenie vychovávateľa v šľachtických rodinách
ABBÉ kňazský titul vo Francúzsku, katolícky duchovný bez kňazského úradu
ABBOT americký duchovný a spisovateľ (Lyman, 1835-1922)
ACETÓN bezfarebná horľavá tekutina, často používané rozpúšťadlo, najjednoduchší ketón (dimetylketón)
ACIDIFIKÁCIA okyslenie, zvýšenie kyslosti, zvýšenie hodnoty pH, znečistenie vzduchu oxidom siričitým
ACIDIFIKÁCIA znečistenie vzduchu oxidom siričitým
AER vzduch, po latinsky
AERÁCIA proces výmeny vzduchu v určitom priestore
AERO prvá časť zložených slov s významom vzduch alebo lietadlo
AERODYN lietadlo ťažšie ako vzduch, vrtuľník (odb.)