Výsledky vyhľadávania pre Dvojito

AMBIOPIA chyba zraku spočívajúca v dvojitom videní, diplopia
DUPLICITA dvojitosť
PLASTID útvar v rastlinných bunkách ohraničený dvojitou biomembránou, schopný tvoriť farbivá, chromatofor