Výsledky vyhľadávania pre Dyša

PADIŠÁH [Padyšáh, perzština, veľkokráľ] - titul používaný seldžuckým a osmanskými panovníkmi a Mughalov