Výsledky vyhľadávania pre EBA

ABA aleba (kniž.)
ABSCISA súradnica x, os x, vodorovná z dvoch na seba kolmých súradníc
ABSCISIA súradnica, ktorá je vodorovná z dvoch na seba kolmých súradníc
ABSORBOVAL pohlcoval, vstrebával
ABSORBOVAL vstrebal
ABSORBOVALA pohlcovala, vstrebávala
ABSORBOVALI pohlcovali, vstrebávali
ABSORBOVALO pohlcovalo, vstrebávalo
ABSORBOVAŤ pohlcovať, vstrebávať (absorbcia = pohlcovanie, vstrebávanie látok alebo energie)
ABSORBOVAŤ pohlcovať, vstrebávať, vpíjať, pohltiť, vsať, vsávať, vpiť