Výsledky vyhľadávania pre EDe

A model nemeckého automobilu Mercedes
AAF American Advertising Federation
ABADOVÁ španielska spisovateľka (Mercedes, *1961)
ABAKUK starozákonný prorok v Jeruzaleme, judejský prorok, jeden z prorokov, i Habakuk
ABEGHJAN arménsky lingvista, literárny vedec a folklorista (Manuk, 1865-1944)
ABERT nemecký muzikológ, hudobný vedec (Hermann, 1871-1927)
ABIMELEK gedeonov syn (bibl.)
ABS American Breeders Services
ABSENTIZMUS vymeškávanie účasti bez uvedenia dôvodu, sústavná absencia (všeob.)
ABSENTIZMUS vymeškávanie účasti bez uvedenia dôvodu, zanechanie majetku majiteľom