Výsledky vyhľadávania pre Edisonov stroj

KINETOFÓN Edisonov prístroj vytvorený spojením kinetoskopu a fonografu
KINETOSKOP Edisonov prístroj s nekonečnou sľučkou filmu na individuálne pozorovanie