Výsledky vyhľadávania pre Elecky sloh

BAROK európsky umelecký sloh v 17. a 18. storočí, typický okázalosťou foriem, pátosom a prezdobenosťou, diela vyhotovené v tomto
BAROK umelecký sloh v 17. a 18. storočí (17. a 18. storočia) (baroko)
BAROKO európsky umelecký sloh v 17. a 18. storočí, typický okázalosťou foriem, pátosom a prezdobenosťou, diela vyhotovené v tomto štýle
BAROKO umelecký sloh, i BAROK
EMPÍR umelecký sloh zo začiatku 19. storočia s koreňmi v napoleonovskom Francúzsku
GOTIKA európsky umelecký a stavebný sloh neskorého stredoveku (1250- 1500) charakteristický lomenými oblúkmi klenieb a okien
ROKOKO umelecký sloh v 18. storočí