Výsledky vyhľadávania pre Elektrické zariadenie

AKUMULÁTOR zariadenie na hromadenie tepelnej, elektrickej alebo inej energie
ALTERNÁTOR zariadenie na výrobu elektrickej energie v automobiloch, nástupca predtým používaných dynám, synchrónny generátor striedavého prúdu
IZOLÁTOR teleso alebo zariadenie oddeľujúce rôzne elektrické potenciály
IZOLÁTOR zariadenie oddeľujúce elektrické potenciály
ZDROJ zariadenie poskytujúce definované elektrické napätie alebo elektrický prúd