Výsledky vyhľadávania pre Emergency

AEP Airport Emergency Plan
ARES Amateur Radio Emergency Service
EPA Emergency Powers Act (skr.)
EPIRB Emergency Position Indicating Radio Beacons (skr.)
EPIRB Emergency Position Indicating Radio Beacons, núdzové rádiové majáky na zisťovanie polohy (angl.skr.)
ER emergency room (skr.), pohotovostné oddelenie v nemocnici (angl.skr.)
EY skr. emergency