Výsledky vyhľadávania pre Endoskop

GASTROSKOPIA neinvazívne vyšetrenie pažeráka, žalúdka a dvanástnika endoskopom
KOLONOSKOP endoskopický prístroj na vyšetrenie hrubého čreva (lek.)
KOLOSKOPIA vyšetrenie hrubého čreva endoskopom, kolonoskopia
PLEUROSKOPIA vyšetrenie pohrudnice endoskopom
STETOSKOPIA vyšetrovacia metóda dýchacích a srdcových šelestov a srdcových oziev plodu posluchom, načúvaním pomocou stetoskopu, fonendoskopia