Výsledky vyhľadávania pre Enk

A VISTA bez lehoty, netermínovaný (inkaso, zmenka, vklad)
ABIŠAG milenka kráľa Dávida
ABSINT horký likér trpkej chuti vyrábaný z paliny, horká pálenka
ABSINT ostrá pálenka
ABSOLUTIZÁCIA absolutizovanie, nadradzovanie nad podmienky, dodanie charakteru absolútnosti niečomu, zovšeobecňovanie, často neoprávnené
ABSTRAKCIA zovšeobecnenie, zovšeobecňovanie, abstrahovanie, niečo neskutočné, neexistujúce, myšlienkové operácie od jednotlivého k všeobecnému, k zákonitostiam
ABSTRAKTNÝ získaný abstrakciou, myšlienkový, pojmový, pomyseľný, odťažitý, obecný, neskutočný, neživotný, nerealistický
ADAPTÁCIA prispôsobenie sa organizmu podmienkam životného prostredia (biol.)
ADAPTÍVNY prispôsobujúci sa podmienkam
ADAPTÍVNY prispôsobujúci sa podmienkam, daným okolnostiam