Výsledky vyhľadávania pre Enza

ADJUVATIKA náuka o kompenzačných pomôckach
ADJUVATIKA náuka o kompenzačných pomôckach, napr. barliach, vozíkoch a pod.
AIV Avian Influenza Virus (skr.)
ALDOLY organické zlúčeniny vznikajúce kondenzáciou dvoch molekúl aldehydu
AMINOPLAST plastická látka z polykondenzačných produktov formaldehydu s močovinou alebo jej derivátmi
ANTENIR typ kondenzátora
ANTENOR typ kondenzátora
BOOM senzácia, rozruch
BOOM senzácia, rozruch, náhly rozmach, konjunktúra, prosperita
BULVÁR tlač naháňajúca sa za senzáciami a klebetami