Výsledky vyhľadávania pre Epická skladba

EPOPEJA veľká epická skladba, veľká oslavná básnická skladba, epos
RAPSÓDIA starogrécka epická báseň s bohatierskou tematikou, moderná lyrická báseň vznešeného obsahu, inštrumentálna skladba s dramatickým obsahom
RUNA severská epická skladba