Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Epochy

APODIKTICKÝ nezvratný, nepochybný, celkom určitý, vždy platný
BEZPOCHYBY nepochybne, zaiste, dozaista
EVIDENTNE nepochybne, nesporne
ISTÁ nepochybná
ISTE isto, nepochybne, zaručene
ISTO iste, nepochybne, zaručene, určite
ISTOTA pevné presvedčenie, záruka, nepochybná pravda, zábezpeka
NESPORNE nepochybne, iste, isto(tne)
RISS obdobie ľadovej epochy
ZAISTE iste, istotne, určite, nepochybne