Výsledky vyhľadávania pre Error skr

BER Bit Error Ratio, bitová chybovosť (angl.skr.)
DRE Disk Read Error (skr.)
EEP Equal Error Protection (skr.)
EIE Entered In Error (skr.)
ERR error (skr.)
FEC Forward Error Correction, dopredná chybová korekcia (angl.skr.)
IE Integral of Error (skr.)
QEF Quasi-Error-Free, kvázi- bezchybový prenos (angl.skr.)