Výsledky vyhľadávania pre Esb

ALGRAFIA reprodukčná technika kresbou na zinkovú alebo hliníkovú platňu
ANIMOVANÁ oživená kresbami - napr. rozprávka
AUTOGRAFIA prenášanie kresby pretlačou na litografický kameň, grafická technika
CELINA v sovietskom prostredí neobrábaná pôda, poštová cenina s vytlačenoupoštovou známkou alebo s jej kresbou
DEZÉN vzorka, kresba
DROBNOKRESBA kresba malých rozmerov
EGYPTIENKA latinkové písmo s pätkami a jednoduchou kresbou bez výrazného tieňovania
GRAFIKA súborné označenie pre kresbu a rozmnožovaciu techniku kresieb, dielo vytvorené reprodukčnou technikou, zachytenie hlások písmom
GRAFIKA výtvarné diela kresbového charakteru
HELIOGRAFIA popis Slnka, prvé pokusy kresby svetlom, predchodca chemigrafie