Výsledky vyhľadávania pre Európsky ostrov

COMINO európsky ostrov, jeden z ostrovov tvoriacich Maltu
ČIERNA HORA štát na Balkánskom polostrove, európsky štát
GOZO európsky ostrov, jeden z ostrovov tvoriacich Maltu
ÍRSKO severský európsky štát na ostrove, európsky ostrov
ISLAND európsky ostrov
MACEDÓNSKO európsky štát na Balkánskom polostrove
SPLENDID ISOLATION skvelá izolácia, princíp britskej zahraničnej politikyv 19. storočí na báze neúčasti na konfliktoch európskych mocností a zamerania sa na koloniálnu expanziu, výhodnosť ostrovnej polohy umožňujúca tzv. nezávislú politiku
ŠKANDIVÁVIA severoeurópsky polostrov