Výsledky vyhľadávania pre Fáza delenia jadra

TELOFÁZA štvrtá fáza nepriameho delenia bunkového jadra, pri ktorej sa tvoria dcérske jadrá a delí sa cytoplazma