Výsledky vyhľadávania pre Falošny

ÁL nepravý, falošný, po maďarsky
AUGUR starorímsky kňaz veštiaci z letu a kriku vtákov, neúprimný, falošný človek
BĽAKOT falošný nepríjemný spev
BOGUS falošný, po anglicky
CATTY falošný, po anglicky
DEFEKTNÝ chybný, falošný, klamný, mylný
DVOJAKÝ falošný, farizejský, fingovaný
FAKE falošný, po anglicky
FALSE falošný, po anglicky
FALSCH falošný, po nemecky