Výsledky vyhľadávania pre Farebne čiary

SPEKTRUM farebné čiary vzniknuté rozkladom svetla pri prechode skleným hranolom