Výsledky vyhľadávania pre Faza

AKMÉ vrcholná fáza choroby (lek.)
AMPLEKTÁCIA prvá fáza zoznamovania sa a zbližovania sa s objektom erotického záujmu
ANAFÁZA tretia fáza nepriameho delenie bunkového jadra
APOGEJ vrcholná fáza deja (jaz.)
DEFLAGRÁCIA prvá fáza výbuchu výbušniny, vznietenie
DEPRESIA fáza hospodárskeho cyklu (ekon.)
DOPAD konečná fáza skoku
ETAPA štádium vývoja, vývojové štádium, fáza
FEDERAL STYLE raná fáza americkej architektúry na prelome 18. a 19. storočia, predchodca neoklasicizmu
GRAFITIZÁCIA odplyňovanie uhlia, posledná fáza premeny organickej látky na tuhu