Výsledky vyhľadávania pre Forma spoločnosti

KYBERNETIKA veda zaoberajúca sa zákonitosťami riadenia, oznamovania a kontroly informácií všetkých sústav a ľudskej spoločnosti