Výsledky vyhľadávania pre Francúzsky filozof na 5

ALQUIÉ francúzsky filozof (Ferdinand, 1906-1985)
ARON francúzsky filozof, sociológ, politológ a žurnalista (Raymond, 1905-1983)
BRAUDEL francúzsky historik a filozof (Fernand, 1902-1985)
D'AILLY francúzsky filozof, zástanca stredovekého nominalizmu, teológ a politik (Pierre, 1350-1420)
DURKHEIM francúzsky filozof, najvýznamnejší sociológ a tvorca francúzskej sociologickej školy (Émile, 1858-1917)
LAMENNAIS francúzsky kňaz, spisovateľ a filozof (Hughes Felicité Robert de, 1782-1854)
LE ROY francúzsky filozof, predstaviteľ katolíckeho modernizmu, stúpenec H. Bergsona (Édouard, 1870-1954)
LEROY francúzsky filozof predstaviteľ katolíckeho modernizmu stúpenec H. Bergsona (Édouard 1870-1954)
MALEBRANCHE francúzsky filozof hlavný predstaviteľ protireformačnej (nescholastickej) katolíckej filozofie vo Francúzsku (kresťanský Platón) spolu s Geulincxom hlava okazionalizmu (Nicolas 1638-1715)
MALEBRANCHE francúzsky filozof, hlavný predstaviteľ protireformačnej (nescholastickej) katolíckej filozofie vo Francúzsku ("kresťanský Platón"), spolu s Geulincxom hlava okazionalizmu (Nicolas, 1638-1715)