Výsledky vyhľadávania pre Francuzsky myslitel

MAURRAS francúzsky nacionalistický politický mysliteľ, novinár, spisovateľ a literárny kritik (Charles, 1868-1952)
MONTAIGNE francúzsky renesančný mysliteľ, humanista a skeptik, zakladateľ nového literárneho žánru - eseji (Michel de, 1533-1592)
PÉGUY francúzsky básnik a mysliteľ, kritický prívrženec katolicizmu a socializmu (Charles, 1873-1914)