Výsledky vyhľadávania pre Fyzikálna veličina

HUSTOTA fyzikálna veličina
KOEFICIENT nepremenná fyzikálna veličina, ktorá je stála alebo sa mení podľa vonkajších podmienok, číslo, ktoré je známym činiteľom s neznámou, súčiniteľ, údaj určujúci vlastnosť hmoty, bezrozmerný štatistický výraz
POTENCIÁL fyzikálna veličina určujúca stav poľa v konkrétnom bode, výkonnosť, tvorivá kapacita, súhrn všetkých podmienok pre úspešnú činnosť v hospodárstve, vojenskom umení a pod.
PRÁCA fyzikálna veličina
SILA fyzikálna veličina (newton)
SKALÁR fyzikálna veličina, metóda vo fyzike, termín vo fyzike, matematike, informatike