Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Géb

ABS Aktionsbündnis gegen Studiengebühren (skr.)
ADD Algebraic Decision Diagram
ALGEBRA odvetvie matematiky, ktoré má pôvod v náuke o riešení rovníc, učebnica algebry
ALGEBRAICKÝ súvisiaci s algebrou, najčastejšie v zmysle nahrádzania čísel písmenami
AMTHAUER nemecký psychológ (Ingeborg, *1923)
ASOCIATÍVNOSŤ schopnosť alebo možnosť zoskupovania, jedna z vlastností algebraických operácií
ATLAS Automatically Tuned Linear Algebra Software, softvér pre lineárnu algebru (angl.skr.)
FAFRI SA gebri sa, babri sa (expr.)
GEB narodený (nem.skr.), geboren (skr.)
GEBREMARIAM etíópsky atlét - bežec na dlhé vzdialenosti (Gebre-egziabher, *1984)