Výsledky vyhľadávania pre Gaštan

AESCULUS pagaštan (bot.)
CASTANEA gaštan jedlý (bot.)
FRAXÍN látka z kôry pagaštana konského
MARON gaštan jedlý po česky
MARÓN strom gaštan jedlý a jeho plod
MARÓNY veľkoplodé jedlé gaštany
NAVIA pagaštan paviovitý
PAVIA cudzokrajná rastlina, menší americký strom, pagaštan paviovitý, pagaštan páviový (i pávia)
PAVIA pagaštan paviovitý, severoamerický strom